دستگاه ارتش سوریه خانواده برنامه همراه

دستگاه: ارتش سوریه خانواده برنامه همراه سوریه سرباز نزدیکی

گت بلاگز اخبار پزشکی سیر طبیعی یا سونامی؟ , سرطان در ایران

رییس اداره سرطان وزارت بهداشت با اشاره به آخرین آمار مبتلا شدن به سرطان در کشور، گفت: از چند سال گذشته در سند توسعه شبکه مواظبت سرطان که در قالب طرح آمایش سرزمی

سیر طبیعی یا سونامی؟ , سرطان در ایران

سرطان در ایران؛ سیر طبیعی یا سونامی؟

عبارات مهم : ایران

رییس اداره سرطان وزارت بهداشت با اشاره به آخرین آمار مبتلا شدن به سرطان در کشور، گفت: از چند سال گذشته در سند توسعه شبکه مواظبت سرطان که در قالب طرح آمایش سرزمینی سرطان تدوین شد، مشخص کرده ایم که تا سال ۱۴۰۴در هر منطقه چه میزان امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی مرتبط با تشخیص و درمان سرطان نیاز داریم.

دکتر علی مطلق در گفت گو با ایسنا، از بروز هر سال بیش از ۱۰۰ هزار مورد ابتلای تازه به سرطان در کشور خبر داد و گفت: بر اساس آخرین آمارها میزان مبتلا شدن به سرطان در مردان ایرانی ۱۷۳ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر و در زنان ۱۳۷ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر هست. همچنین مرسوم ترین سرطان ها در کشور عزیزمان ایران در میان زنان سرطان پستان است که به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، ۳۱ نفر به این نوع سرطان مبتلا می شوند و سرطان معده نیز بالاترین بروز را در میان مردان ایرانی دارد و حدود ۲۲ نفر از هر ۱۰۰ هزار نفر در مردان کشورمان به این سرطان مبتلا می شوند. در عین حال باید توجه کرد که بر اساس آخرین برآوردها به طور کلی هر سال ۵۰ هزار نفر در کشور عزیزمان ایران به علت سرطان فوت می کنند.

سیر طبیعی یا سونامی؟ , سرطان در ایران

سرطان؛ سیر طبیعی یا سونامی؟

مطلق با اشاره به بعضی اظهارنظرها راجع به بروز سونامی سرطان در کشور، گفت: باید توجه کرد که کشورهایی که دوران تغییرات هرم سنی جمعیت ارزش را در دهه های گذشته تجربه کرده اند و اکنون هرم جمعیتی پایداری دارند، عوض کردن و تحولات ارزش از نظر مبتلا شدن به سرطان زیاد نیست؛ چراکه به پیک امید به زندگی رسیده اند، ولی در کشور عزیزمان ایران همچنان میزان امید به زندگی و به دنبال آن جمعیت سالمندان در حال زیاد کردن است و در نتیجه میزان بروز سرطان نیز در آن زیاد خواهد بود.

باید بدانیم که این موضوعی اجتناب ناپذیر است و در همه کشورهای در حال توسعه ای که اوضاع زیرساخت های اجتماعی و اقتصادی بهتر شده، سلامت در همه ابعادش اصلاح یافته، انسان ها کمتر به علت بیماری های عفونی و یا قلبی-عروقی فوت می کنند و افراد زیاد عمر می کنند، میزان مبتلا شدن به سرطان هم زیاد کردن می یابد. به هر حال در هر کجای کره زمین اگر انسان بیش از ۱۰۰ سال عمر می کرد، تقریبا می توان گفت که همه انسان ها در اثر سرطان فوت می کردند. بنابراین با زیاد کردن سن، بروز سرطان هم زیاد می شود. در عین حال تاکید می کنم که میزان بروز سرطان در کشور عزیزمان ایران کمتر از میانگین جهانی است.

رییس اداره سرطان وزارت بهداشت با اشاره به آخرین آمار مبتلا شدن به سرطان در کشور، گفت: از چند سال گذشته در سند توسعه شبکه مواظبت سرطان که در قالب طرح آمایش سرزمی

پایلوت غربالگری ۳ سرطان در چهار شهر کشور

رییس اداره سرطان وزارت بهداشت با اشاره به کارها انجام شده است در حوزه سرطان طی چهار سال گذشته و در پی اجرای طرح تحول نظام سلامت، گفت: از سال ۱۳۹۴ غربالگری جهت سه سرطان پستان، روده بزرگ و دهانه رحم در چهار شهرستان بافت، شهرضا، نمده و مراغه اقداماتی شروع شد و در سال ۹۵ بر اساس تجربیاتی که در فاز پایلوت داشتیم، اصلاحاتی در برنامه انجام دادیم. از اواسط سال ۹۵ تاکنون نیز این کارها به تدریج در دانشگاه های علوم پزشکی توسعه می یابند؛ چراکه جهت خدمات تشخیصی و غربالگری کل فرایند باید آینده نگری شده است و در دسترس باشد. بنابراین زمانیکه مراکز ظاهر یک ما که مراکز ارجاعی از سطح شبکه بهداشتی هستند، تجهیز شوند، بهتر می توانیم برنامه های تشخیص زودهنگام را توسعه دهیم.

سند سرطان تا ۱۴۰۴

مطلق راجع به سند توسعه شبکه مواظبت سرطان که از چند سال پیش در قاالب طرح آمایش سرزمینی سرطان تدوین شد، ادامه داد: در این سند مشخص شده است است که تا سال ۱۴۰۴در هر منطقه چه میزان امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی مرتبط با تشخیص و درمان سرطان نیاز داریم. در نتیجه مراکز سه گانه ای مشمول بر مراکز ظاهر یک، ظاهر دو و ظاهر سه جهت ارائه این خدمات آینده نگری شد. مراکز ظاهر یک مشمول بر مراکز تشخیص زودهنگام و غربالگری هستند و اکنون تعداد زیادی از آنها ساخته شده است هست. به طوریکه ۱۳۷ مرکز ظاهر یک آینده نگری کردیم که تقریبا حدود ۷۵ مرکز آن به اتمام رسیده و پیگیر تجهیز آنها هستیم. امیدواریم سایر مراکز نیز در سال آینده به اتمام برسد. باید توجه کرد که مراکز ظاهر یک مراکز ارجاعی از سطح شبکه بهداشتی هستند. یعنی افرادیکه مشکوک به سرطان هستند و در سطح شبکه بهداشتی شناسایی می شوند، به این مراکز ارجاع می شوند تا اقدمات تکمیلی تر تشخیص جهت رد یا اثبات سرطان برایشان انجام شود. بویژه جهت سه سرطان پستان، روده بزرگ و دهانه رحم که می توان کارها تشخیصی زودهنگام خوبی برایشان انجام شود که قابل پیشگیری ترین سرطان ها هستند.

سیر طبیعی یا سونامی؟ , سرطان در ایران

وی افزود: مراکز ظاهر دو و سه نیز مراکز درمان سرطان هستند که در سطح کشور بر اساس بروز سرطان توزیع مناسبی پیدا خواهند کرد تا مردم دسترسی بهتری به خدمات داشته باشند. به طور عام در کشور ۷۴ مرکز ظاهر دو نیاز دارم که با توجه به امکانات موجود باید ۳۷ مرکز در آینده ساخته شود. البته در حال حاضر مراکزی نزدیک به مراکز ظاهر دو داریم که ممکن است بخشی از استانداردهای ظاهر دو را داشته باشند و یا باید دارا شوند. در عین حال ۱۵ مرکز جامع سرطان یا مراکز ظاهر سه نیز در کشور مورد نیاز است که ممکن است دو الی سه مرکز از آنها در سطح کشور داشته باشیم که شبیه به این مراکز باشند، ولی اینها مراکزی هستند که تقریبا کل آنها باید تازه ساخته شوند.

مطلق با بیان اینکه ساخت مراکز ظاهر یک با اعتبارات دولتی شروع شد، اظهار کرد: البته قطعا نمی توان مراکز ظاهر دو و سه را با اعتبارات دولتی ساخت و تجهیز کرد. بنابراین تلاش کردیم که از سرمایه گذاری بخش غیردولتی کمک بگیریم که بخشی از این اقدام از طریق مناقصه به بخش غیردولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی واگذار شده است هست. بنابراین چون اعتبار زیادی جهت ساخت و تجهیز این مراکز نیاز هست، قرار نیست که وزارت بهداشت آنها را ساخته و تجهیز کند، بلکه از توان بخش غیردولتی کمک می گیرد. بر این اساس ساخت، تجهیز و بهره برداری از این مراکز بر عهده بخش غیردولتی هست. البته ارائه خدمات در آنها با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی و با تعرفه غیردولتی خواهد بود.

رییس اداره سرطان وزارت بهداشت با اشاره به آخرین آمار مبتلا شدن به سرطان در کشور، گفت: از چند سال گذشته در سند توسعه شبکه مواظبت سرطان که در قالب طرح آمایش سرزمی

واژه های کلیدی: ایران | ایرانی | تجهیزات | سال آینده | علت سرطان | مبتلا شدن | سرطان معده | درمان سرطان | سرطان پستان | سرطان در مردان

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz